zondag 17 februari 2019 · 15.59u  
Start     Wijnen     Whisky     Sterke dranken     Streekbieren     Thee Nieuws     Agenda     Weetjes     Producenten    Over QV  
Over QV bvba

Een bedrijf in volle groei

Wijnhandel QV bvba is een groot- en kleinhandel die einde 2006 werd opgericht. Zaakvoerders zijn Reinhilde Bollen, Johan Deckmyn en Wim Van Dijck. Reinhilde en Wim zijn beiden gediplomeerd wijnkenner (Elishout). De maatschappelijke zetel is gevestigd te Tienen. In november 2015 is onze nieuwe winkel geopend in de Leuvensestraat in hartje Tienen. In deze gezellige drankenspeciaalzaak kunnen de klanten in een aangename sfeer onze wijnen proeven. Naast onze kwaliteitswijnen uit Baden worden er ook wijnen uit Frankijk, Italië, Spanje, Zuid-Afrika, Chili, Oostenrijk en Amerika verkocht, naast een brede collectie whisky’s, graanjenevers en andere sterke dranken, valleiporto’s, streekbieren uit het Hageland en het Pajottenland, koffie en thee. Een unieke winkel in de regio! Het aanbod vindt u ook op deze website. De wijnen kunnen onze klanten blijvend via deze webstek bestellen, op proefavonden die wij organiseren, of op de beurzen waaraan we deelnemen. Deze site is uitgerust met een winkelwagen-functie, zodat u online kunt shoppen en betalen met een PayPal-account of een klassieke overschrijving. Zie: WijnenAlgemene verkoopsvoorwaardenPRIJZEN

De prijzen vermeld op de prijslijst en de website vervangen de voorgaande en zijn geldig tot en met 31 december 2018. De prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief btw) en staan vermeld onder voorbehoud van mogelijke prijsschommelingen, accijnsveranderingen, wettelijke prijsveranderingen en eventuele drukfouten.


LEVERING

De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt. Levering is zonder kosten (franco) vanaf een minimum aankoop van 250 euro incl. btw. Voor leveringen kleiner dan dat bedrag zullen de transportkosten doorgerekend worden (aan 0,25 euro/km). De goederen worden verzonden op risico van de koper en franco levering ontslaat de klant niet van de vervoersrisico’s. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om de jaargangen opvolgend te wisselen.


BETALING

Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de gestelde termijn, tenzij anders overeengekomen. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12%, samen met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 euro.


KLACHTEN

Elke klacht moet, om in behandeling te worden genomen, binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld worden.


BEVOEGDHEID VAN DE RECHTEN

Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden zal onderworpen zijn aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.Privacybeleid


QV bvba geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben in het kader van onze eigen commerciële activiteiten en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u in dat kader hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden, tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van QV bvba. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit beleid is 30 april 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen; u vindt de contactgegevens op onze website.


ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze eigen commerciële activiteiten. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment u te benaderen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij om aan sommige wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals bv. de jaarlijkse BTW-listing). Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van wettelijke verplichtingen.


BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens totdat u aangeeft dat u niet langer met ons in contact wil staan (via mail of nieuwsbrief). U kan u op elk moment bedenken door op 'uitschrijven' te klikken onderaan elke mail die u van ons krijgt, of door contact op te nemen via info@qv-tienen.be. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.


INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Wij zijn ertoe gehouden binnen de 30 dagen aan uw verzoek te voldoen.


RECTIFICATIERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Wij zijn ertoe gehouden binnen de 30 dagen aan uw verzoek te voldoen.


RECHT OP BERPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Wij zijn ertoe gehouden binnen de 30 dagen aan uw verzoek te voldoen, en dit totdat u de beperking opheft.


GEGEVENSVERWERKING

De gegevens die wij van u verzamelen en (beveiligd) opslaan zijn:


naam en voornaam of bedrijfsnaam

eventueel ondernemingsnummer

adresgegevens

telefoonnummer

e-mailadres

Voor het versturen van e-mails en nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van MailChimp. MailChimp treedt hierbij op als verwerker en is eveneens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


 QV bvba Leuvensestraat 90, 3300 Tienen Wim Van Dijck: +32 (0) 475-70.32.86 Johan Deckmyn: +32 (0) 476-26.97.38 Reinhilde Bollen Fax: +32 (0) 16-78.04.67 BTW BE 0886.245.943 Geregistreerd bedrijf BE 2H000037800 Rek. nr.: BE26 7340 1947 9629 (KREDBEBB)
Klik hier voor de bijlage.
  © 2007-2019 QV bvba Start    Wijnen    Whisky    Sterke dranken    Streekbieren    Thee    Nieuws    Agenda    Weetjes    Producenten    Sites    Contact
Design and hosting by Webbreezer Solutions